Henrik Them modtager betalinger per episode af Frontrunner

39 donorer støtter allerede
per episode